2013 yılı kazaları kazalar için alınacak önlemler

2013 yılı kazaları kazalar için alınacak önlemler

2013 yılı kazaları kazalar için alınacak önlemler

2013 yılı kazaları kazalar için alınacak önlemler. Bugün Türkiye’de ortalama olarak her gün 60-70 vatandaşımız kazalar yüzünden hayatlarını kaybetmekte ve bu sayının en az beş katı yine kazalar yüzünden hastaneye düşmekte ve sakat kalmaktadır. Bunların en büyük kısmı seyahat esnasında, bilhassa karayolarımız üzerinde ve iş yerlerinde görülmektedir.

Belki dikkatsizliklerimiz fakat her halde elimizde olmayan sebeplere bağlı olarak meydana gelen bu olaylar karşısında ne yapacağımızı bilirsek, zarardan küçük oranlarda da olsa kurtulabiliriz. Bu oran bazen çok büyük de olabilir. Büyük damarların yaralanmalarında ufak bir müdahale ile can kurtarmak varken, cahillikle hayat kaybetmek hiç de iyi bir şey olmsa gerektir.

Bu yazımızda evvela, kazaların ne sebeplerle meydana geldiğini araştıracak, onlardan kaçma çarelerini inceleyecek ve bu mümkün olmadığı zaman yapılacak ilk müdahalenin neler olduğunu tespit edeceğiz. Kazalar, çok kere yetişkin sağlık mensuplarının bulunmadığı veya uzakta olduğu yerlerde meydana gelir. Yaralıyı onlara kadar sağ ve salim bir şekilde ulaştırabilmenin herkes tarafından yapılabilen şekillerini konuşacağız. Bunları yapabilmek için en basit araçlardan nasıl faydalanabileceğimizi göreceğiz.

Evde meydana gelen kazalar

Kazaların, olduğu yerlerle ve şartlarla yakın ilgisi bulunmakla beraber, tedavi için yapılacak girişme büyük farklar göstermez. Evde, seyahatte, iş yerinde veya sokakta yapılacak “ilk yardım”lar hemen aynı esaslar içine sokulabilir.

Evde meydana gelen kazalarda kendilerini kontrolden aciz olan çok yaşlılar ve çocuklar en ziyade kazalara uğrarlar. Dalgınlıklara bağlı olan sebeplerin yanında bu insan gruplarının oldukça büyük bir toplam tutması, bizi kazalara karşı korunma tedbirleri almaya zorlamaktadır.

İşyeri kazaları

Bu tedbirler iş yerlerinde de önemli olarak kabul edilirler. Bu gün artık medeni memleketlerde iş kazalarını önleyici mühendisler görev başındadırlar. Fabrika içerisinde tezgah başındaki işçilerin çalışma şartlarını ve Adetlerini kontrol ederek ona güvenlik verici tavsiyelerde bulunmakta, böylece gerek insan sağlığına ve gerek iş gücünün eksilmemesi için çalışmaktadırlar.

Fabrika kazaları

Bir fabrika için mevcut olan şartlar ufak ayrılıklarla evler İçin de uygundur. Evde de çalışılan veya oturulan odalarda, merdiven veya salonlarda, mutfaklarda güvenlik tedbirlerine ihtiyaç .vardır.

Ev eşyalarının yol açtığı kazalar

Evlerimizdeki salonlara büyük bir oranda girmeye başlayan cilalı parke ve muşambaların gerek güzellik ve temizlik ve gerekse sağlık bakımından değeri aşikardır. Ancak bunların üzerine serilen halıları ufak çivilerle parkeye çakmadıkça, büyük küçük herkes için büyük tehlike gösterir. Hele ufak halılar biraz büyükçe atılan bir adımla çabucak kayarlar. Hiç olmazsa cilalı muşambaların üzerine halı sermemek veya muşambanın halının altında kalan kısmını cilalamamak lazımdır.

Merdiven halıları da böyledir. Bunların yerinden hiç oynamayacak şekilde çubuk veya vidalarla tesbit edilmesi lazımdır. Merdivenlerin sadece inip çıkmak maksadı ile kullanılması evde ki herkese öğretilmelidir: Merdiven üzerinde birşey bırakılmaz. Hele oyuncaklar, su kovalan ve süs saksıları kaza menbalarıdır.

Merdivenler evin en İyi aydınlatılan ve onu aydınlatan düğme de en kolay şekilde erişilebilen elektrik düğmesi ©İmalıdır. ‘Apartmanlardaki merdiven otomatikleri uzun süre yanacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ayakkabının yol açtığı kazalar ve önlemleri

Ayakkabılar yine evler ve sokaklar için önemli kaza sebeplerinden sayılır. Ayakkabı tahminim mu Alımı ve bağlarının veya tokasının iyi bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Pencere kazaları

Pencereler yine kaza bölgelerindendir. Evde çocuk veya yaşlı kimse varsa, pencerelere mutlaka demir takılmalıdır. Yanlış takılan demirler de bazen kazaya sebep olur, örneğin, eğer bu parmaklık pencereyi tamamen kaplamıyor da çocuğun boyunu geçecek kadar yükseklikte birkaç ufki koldan ibaret bulunuyorsa bu, hiç olmamaktan daha fenadır. Çocuk buna tırmanır ve hiç aklında yokken, sadece demir şeklinin tahriki ile bir kazaya sebep olur.

Ev içindeki diğer kazalar

Banyoların içine konması adet olan lastik paspasların kaymıyacak vantuzlu cinsten olması lazımdır. Kuru iken betonu veya fayansı çok iyi tutan lastik, ıslandığı veya sabunlandığı zaman çok kaygan hale gelir. Vantuzlu paspaslar ise kaymazlar.

öteberi taşırken bir defada fazla şey taşımak da sık görülen kaza sebepleri arasındadır. Sofra kurarken veya oda taşırken meydana çıkan kazalar az yürümek için çok taşımaktan çıkar.

Evlerde olan önemli bir kaza grubu da yanıklardır. Çocukların bulunduğu yerde ateş varsa, ikiasinin arasında bir engel bulunması mutlaka lazımdır. Bu açık ateşler için olduğu gibi gaz veya elektrik ısıtıcıları için de varittir. Bu engel ateşin cinsine göre, mesela soba etrafına parmaklık yapmak gibi ve asbestostan perdeler koymak gibi olabilir. Bu engellerin ateşe çok yakın olmaması gerektir. Çocuk elini uzatamasa, kağıt uzatarak tutuşturabilir.

Soba etrafında öteberi kurutmak memleketimizde yaygındır. Bunların ateşten uzak olmasına dikkat edilmelidir. Çocuk elbiseleri için kumaş seçerken bunların kolayca tutuşabilen maddelerden olmamasına, kibrit, çakmak ve mum gibi yanıcı maddelerin çocukların erişemiyeceği yerlerde olmasına önem verilmelidir.

Mutfak kazaları da önemli bir yer tutar. Ocakların üzerindeki saplı kapların saplan dışarı değil duvara doğru çevrilmelidir. özellikle sapların ocağın alevinden uzakta kalmasına, dolayısı ile kızmamasına çalışmalıdır. Bu ısınan sapı bilmeyerek tutan kimse, kabı elinden hemen atacağı için ya ocağı tutuşturur veya kızgın yemek ile kendisi yanar.

Elbiseleri temizlemek İçin benzinle yıkamak yine memleketimizde pek yaygındır. Hastanelerimize bu esnada parlayan benzinle yanarak ümitsiz şekilde getirilen hastaların sayısı yüzleri geçer. Bu maksatla kulanılan benzin çok kere yüksek oktanlı benzin olduğu için, parlama ihtimali çok yüksektir.

kurzhaarfrisuren - kurzhaarfrisuren 2015 - kış gündönümü

2013 yılı kazaları kazalar için alınacak önlemler

2013 yılı kazaları kazalar için alınacak önlemler

2013 yılı kazaları kazalar için alınacak önlemler